Student Grievance Redressal Committee 

Sr. No. Name Designation Contact No.
01  Prof. S. G. Sharma   President 9271883747
02  Prof. A. P. Vadnere   Member   9423927650
03  Prof. V. B. Vispute   Member     9975650544
04  Prof. N. D. Sonawane   Member     9921504779
05  Prof. A. S. Patil   Member     9422843762
06  Prof. R. R. Raskar  Member     8551059922
07  Mr. H. M. Nemade  Member     9403310386
08  Dhikhale Abhishek K  Student Member TYME 7018600393
09  Yuraj Deshmukh  Student Member TYEE 9657729658
10  Jajoo Vedant Prashant    Student Member TYCO 9689347652
11  Sarode Tejus S  Student Member FYME2 7020532051

                                                                                               ** To view official copy, please click here

Woman Grievance Redressal Committee

Sr. No. Name Designation Address Contact No.
01  Mrs. Sujata Avhad  President  17-18, Matrumagalya Engg Socity, Sagar Township, Amrutdham, Panchavati, Nashik. 9421989147
02  Mrs. Anjusha Patil  Member Secretary   4, Green Vihar RH, Gunjal Baba Nagar, Hirawadi, Panchavati, Nashik. 9422843762
03  Mrs. Jyoti Mhaske   Member  Flt. No.12, Legancy Appt, Vaibhav Colony, Rajeev Nagar, Nashik. 9960309846
04  Mrs. Rupali Raskar   Member  Flt. No.6, Balaji Pride, Near Nisarg Lawns, Panchwad Nagar, Ozar, Nashik. 8551059922
05  Miss. Sayali Avhad   Member  Flat No.13 A,Ashwmeghheights,adgaonshivarJatra hotel Nashik. 9657341993
06  Mrs. Rekha Gaikwad Member 32,  Swami Vivekananad Nagar, Behind Hotel Naman, Nashik. 7776865178
07  Smita Sanap  Student member (TY CE-II) c/o Mr. Ganpatrao Sanap Bandhu-Prem Building Near Samaj Mandir,Datta Nagar Peth Road Panchavati Nashik 422003 7414922039
08  Kavita Kardak     NGO Member   Vaishali Nagar, Fule Nagar Stop, Peth Road, Panchavati, Nashik. 9373970777

                                                                                               ** To view official copy, please click here

Internal Complaint Committee 

Sr. No. Name Designation Contact No.
01   Mrs. Anumeha Lal  Member 9404203622
02   Mrs . Priyanka Khairnar  Member 7776838110
03  Mrs. Pratiksha S. Pawar   Member 9011901827
04  Miss. Sneha Mate  Student Member TYEE-I 7083815117

                                                                                               ** To view official copy, please click here

Girls Students Grievance Redressal Committee 

Sr. No. Name Designation Contact No.
01   Prof. Bhagyashri Dhande  President 9011025007
02  Prof.. Sujata Avhad    Member 9421989147
03  Prof. Madhuri S Pawar    Member 9423226555
04  Prof. Sonam Thoke  Member 9503400341
05  Prof. Sarita G Choudhari  Member 9405740249
06  Mrs. Pramila Kandekar  Member 9921632155
07  Miss. Shrushti Khedkar    Student Member TYME-I 9405835126

                                                                                          To view the official copy please click here