Department of Electrical Engineering


  List of Toppers    Academic Year 2017-18  
 
SE
Name of Student SGPA
Pagare Priyanka Subhash 7.68
More Abhishek Shivaji 7.36
Gaikwad Anushka Shridhar 7.32
Patil Dinesh Sanjay 7.08
Pagare Pratik Satish 7.04
 
TE
Name of Student SGPA
Jadhav Namdeo Kedu 8.48
Sapkale Yogendra Chhabil 8.35
Deshmukh Ankush G. 8.00
Gaikwad Sawta Arvind 8.00
Sonawane Gauri Sanjay 7.98
 
BE
Name of Student Percentage
Chaudhari Mayuri Manohar 81.53%
Sahane Mandar Pandit 79.87%
Landge Kanchan D. 79.73%
Chobe Pooja Subhash 77.73%
Chaudhari Snehal Kailas 77.60%

  Academic Year 2016-17  
 
SE
Name of Student SGPA
Ms. Bhagwat Trupti 8.36
Mr. Jadhav Namdeo 8.12
Mr. Rote Pravin 8.02
 
TE
Name of Student Percentage
Mr. Chaudhari Snehal 70.27%
Ms. Deshmukh Poonam 69.47%
Kharde Karishma 68.27 %
 
BE
Name of Student Percentage
Mr. Pawan Roham 80.20%
Ms. Desale Arpita 79.73%
Mr. Jadhav Kapil 79.07%

  Academic Year 2015-16  

SE
Name of Student Percentage
Ms. Chavan Mayuri 71.27%
Ms. Ranalkar Juhi 70.47%
Ms. Chaudhari Snehal 69.33%
 
TE
Name of Student Percentage
Mr. Pawan Roham 72.93%
Ms. Sonar Ashwini 70.60%
Ms. Gabud Gopal 69.73%
 
BE
Name of Student Percentage
Ms. Sadhana Patil 77.40%
Ms. Priti Wankhede 75.80%
Ms. Sheetal Korde 75.67%

  Academic Year 2014-15  

SE
Name of Student Percentage
Mr. Pawan Roham 68.73%
Ms. Zhalte Pronoti 65.73%
Mr. Bedmuttha Akash 65.47%
 
TE
Name of Student Percentage
Mr. Lahudkar Sharad 69.13%
Ms. Misal Pooja 67.73%
Mr. Yadav Rakesh 66.93%