Department of Computer Engineering
List of Topper's

SE
S.N. Name of Student SGPA
1 Maheshwari Yash Manoj 8.26
2 Sadhwani Karan Jitendra 8.16
3 Ambekar Shamli Vijay 7.96
4 Ahire Punam C. 7.92
5 Jain Pooja Mahavir 7.90
TE
S.N. Name of Student SGPA
1 Kulkarni Aditya Sanjay 8.02
2 Gavali Harshada Ashok 8.00
3 Pagar Rahul Raosaheb 7.96
4 Kolhe Ruchika Mukesh 7.80
5 Udar Hrushikesh Vasant 7.78
BE
S.N. Name of Student Percentage
1 DhepaleYogita Balasaheb 74.67
2 Connell Shaun Llewelyn 74.33
3 Ahire Namrata Avinash 72.87
4 Jagtap Rahul Ramesh 71.13
5 Kamod Sayli Sanjay 71.07


SE
S.N. Name of Student Percentage
1 Gawali Harshada Ashok 75%
2 Kulkarni Aditya Sanjay 73%
3 Jadhav Kirti Uttam 69%
4 Nair Aishwarya Keshavdas 68%
5 Boyal Jasrinkaur R. 68%
TE
S.N. Name of Student Percentage
1 Ahire Namrata 71.07%
2 Dhepale Yogita Balasaheb 70.93%
3 Sonawane Gauri Vijay 67.73%
4 Shaikh Samina Rashid 66.87%
5 Mali Jaya Sukadev 66.27%
BE
S.N. Name of Student Percentage
1 Dialani Divya Prakash 82.13%
2 Deore Vrushali Rajendra 80.80
3 Jain Saiyam Vinod 80.67
4 Parmar Krina Rajesh 79.20
5 Saraf Rohan Ravindra 78.67